Çfarë ofron EdLending

 

Shërbimet

Zgjedhje kreditimi inovative dhe të shpejta

PA BANKË | PA KREDI | PA INTERES

Mundësi pagese me pritje sipas marrëveshjes direkt me kompaninë
PA BANKË | PA KREDI | PA INTERES

Konsulenca

Konsulencë/ndërmjetësim në kredi apo lizing pranë institucione financiare partnere në vend.

Pse duhet të zgjedhni EdLending për broker?

Staf i përkushtuar

Ekipi ynë i kualifikuar dhe i përkushtuar është gjithmonë gati të ndihmojë klientët në çdo hap të procesit të kreditimit.