Kushtet e Përdorimit – EdLending

Kushtet e Përdorimit

Përshkrimi

Këto janë kushtet e përdorimit që rregullojnë përdorimin e platformës EdLending.

Kontakt

Për të na kontatkuar, ju lutemi përdorni informacionin e mëposhtëm:

Informacioni i Kontaktit

Ne mbrojmë dhe respektojmë privatësinë tuaj. Për më shumë informacione rreth mbrojtjes së të dhënave personale, ju lutemi lexoni Politikën tonë të Privatësisë.

Përdorimi i Platformës

Përdorimi i platformës EdLending nënkupton pranimin tuaj të plotë dhe pajtimin me kushtet e përdorimit të përcaktuara në këtë dokument.

Rishikimi i Rregullave

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar ose përditësuar kushtet e përdorimit në çdo kohë. Rekomandojmë të rishikoni kushtet e përdorimit në rregullisht për të qëndruar të informuar për ndryshimet e fundit.

Informacion Shtesë

Për informacion shtesë lidhur me përdorimin e platformës EdLending, ju lutemi kontaktoni në adresën e mësipërme.