Shërbimet e EdLending

EdLending ofron këto shërbime si zgjidhje finanicare

Mundësi pagese me pritje sipas marrëveshjes direkt me kompaninë

PA BANKË | PA KREDI | PA INTERES

Përmes kësaj mundësie, klientët kanë mundësinë të bëjnë blerjet e tyre duke paguar nëpërmjet një marrëveshjeje direkte me kompaninë. Kjo do të thotë që ata nuk kanë nevojë për financim nga institucionet e bankave apo kredi të tjera të treta.

Sherbimi “PA BANKË | PA KREDI | PA INTERES” nënkupton se nuk ka nevojë për të aplikuar për një kredi bankare tradicionale, nuk ka kosto të kredisë dhe klientët nuk do të paguajnë interesa për shërbimin e ofruar nga kompania. Ky model pagese është i thjeshtë dhe transparent dhe lejon klientët të kryejnë blerjet e tyre në mënyrë të shpejtë dhe pa stres.

APLIKONI TANI

Konsulencë/ndërmjetësim në kredi apo lizing pranë institucione financiare partnere në vend.

Ofrojmë edhe konsulencë dhe ndërmjetësim në kredi apo lizing pranë institucioneve financiare partnerë në vend. Klientët tanë kanë mundësinë të marrin këshilla dhe ndihmë nga ekspertët tanë në zgjedhjen e opsioneve të kreditimit ose lizingut që i përshtaten më së miri situatës së tyre financiare. Ne kryejmë ndërmjetësimin e tyre dhe sigurojmë që ata të kenë një zgjidhje të personalizuar dhe të përfitojnë nga avantazhet e ofruara nga partnerët tanë financiarë.

APLIKONI TANI